Veselīgs uzturs

Videolekcijas bērnu aprūpes iestāžu, kas sniedz ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus, darbiniekiem un klientiem par veselīga uztura jautājumiem

Apmācības bērnu aprūpes iestāžu, kas sniedz ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus, darbiniekiem un klientiem par veselīga uztura jautājumiem – Cilvēka organisms, kā sarežģīta struktūra (1.lekcija).     Apmācības bērnu aprūpes iestāžu, kas sniedz ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus, darbiniekiem un klientiem par veselīga uztura jautājumiem – Uztura nozīme dažādos vecumposmos (2. lekcija).     Apmācības bērnu aprūpes […]

Videolekcijas izglītības un sociālo iestāžu ēdināšanas uzņēmumos strādājošajiem pavāriem, pārtikas tehnologiem u.c. speciālistiem par veselīga uztura jautājumiem

Apmācības izglītības un sociālo iestāžu ēdināšanas uzņēmumos strādājošajiem pavāriem, pārtikas tehnologiem un citiem speciālistiem – Cilvēka organisms kā sarežģīta struktūra, enerģijas balanss, uzturvielas (1.lekcija).     Apmācības bērnu aprūpes iestāžu, kas sniedz ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus, darbiniekiem un klientiem par veselīga uztura jautājumiem – Veselīga un sabalansēta uztura pagatavošana un pasniegšana (3. lekcija).     […]

Audiogrāmata “Man ir tīri zobi”

Informatīvais materiāls sākumskolas vecuma bērniem par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīgu uzturu

    • 1
    • 2