Šī gada 25.-26. novembrī Veselības ministrija organizē bezmaksas apmācības, kas paredzētas Nacionālā veselību veicinošo skolu tīkla koordinatoriem.

Apmācības tiek organizētas ar mērķi stiprināt koordinatoru kompetences, sniegt metodoloģisku atbalstu, kā arī sekmēt savstarpējās pieredzes apmaiņu.

Apmācību laikā būs iespēja ne tikai iegūt teorētisku informāciju, bet arī darba grupās modelēt un risināt aktuālos veselības veicināšanas un slimību profilakses problēmjautājumus.

Apmācību laikā tiks nodrošināta iespēja vērot tiešraidi interneta vidē, kā arī uzdot sev interesējošus jautājumus. Lai nodrošinātu apmācību ilgtspēju, pēc apmācībām tiks publicētas videolekcijas par katru no apmācību ietvaros apskatītajām tēmam.

Sīkāka informācija par apmācību saturu un iespējām tajās piedalīties sekos!