2017. gada 25. un 26. novembrī notika apmācības Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla (NVVST) koordinatoriem “Vesela Latvija”.

Apmācību mērķis ir stiprināt NVVST koordinatoru kompetenci, sniedzot informāciju par veselības veicināšanas un slimību profilakses iniciatīvu iespējām un labās prakses piemēriem veselības veicināšanas un slimību profilakses jomās izglītības iestādēs, tādējādi stiprinot speciālistu kapacitāti veselību veicinošas un atbalstošas vides veidošanai.

Arī tiešraides vērotājiem bija iespēja iesaistīties, iesūtot apmācību vadošajiem ekspertiem interesējošos jautājumus uz video norādīto kontaktinformāciju. Atbildes tika sniegtas apmācību laikā jautājumu un diskusiju sadaļā.