2018.gadā LR Veselības ministrija īsteno “Programmu pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem Latvijā par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem”.

Programmas ietvaros ir radīti izglītojošie materiāli – krāsojamās uzdevumu grāmatas, diplomi, zobu tīrīšanas kalendāri, kā arī izglītojošie materiāli Braila rakstā vājredzīgiem vai neredzīgiem bērniem. Bērni noklausoties izglītojošo nodarbību saņem arī dāvanu – vecumam piemērotu zobu suku un frotē dvielīti roku un sejas slaucīšanai pēc zobu tīrīšanas.

Pateicoties sabiedrības vērībai, apdrukātajiem frotē dvieļiem ir konstatēta kļūda izšuvumā, kas radusies ražošanas procesā – dažiem dvieļiem nav garumzīme vārdā “tīri” un/vai izsaukuma zīmē punkts saplūst ar pieturzīmi. Šobrīd tiek apzinātas iespējas šo kļūdu labot, lai iespējami tuvākajā laikā nodarbību dalībniekiem nodrošinātu dvielīšus ar korektu programmas saukli. Ražošanas kļūdas novēršana notiks, neizlietojot programmas un nodokļu maksātāju naudu.

Atvainojamies visiem, kuri saņēmuši frotē dvielīti ar drukas kļūdu! Ja vecāki, kuru bērni ir piedalījušies kādā no jau īstenotajām izglītojošajām nodarbībām un saņēmuši dvielīti ar nepilnīgi izšūtu programmas saukli “Man ir tīri zobi!”, vēlas saņemt dvielīti ar korektu izšuvumu, aicinām rakstīt uz projekts@tirizobi.lv e-pastu un projekta koordinators sazināsies par turpmākām darbībām, lai varētu veikt labojumus dvielīša uzrakstā.

Pateicamies par sapratni!

 

Par programmu

“Programmas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem Latvijā par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem” mērķis ir aktualizēt bērnu mutes dobuma un zobu veselību Latvijā, saistot to ar uztura ietekmi un regulāriem zobu tīrīšanas paradumiem. Šis ir pirmais projekts par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem, kas piemērots arī bērniem ar īpašām vajadzībām – redzes un dzirdes invalīdiem, bērniem ar kustību traucējumiem, bērniem ar garīgās veselības traucējumiem.

Projekta ietvaros šī gada laikā tiks novadītas 1200 bezmaksas nodarbības visā Latvijā. Šobrīd jau  notikušas aptuveni 600 nodarbības un izglītības iestādes vēl visu oktobra mēnesi var pieteikties nodarbībām. Mērķauditorija ir pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi no 4 gadu vecuma un 1. – 2. klašu izglītojamie, tai skaitā izglītojamie ar īpašām vajadzībām.

Lai pieteiktos izglītojošajām nodarbībām par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem, aicinām izglītības iestāžu pārstāvjus sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi projekts@tirizobi.lv, norādot:

– mācību iestādes nosaukumu, adresi;

– kontaktpersonu  (e-pasta adrese, tālruņa nr.);

– grupiņu (klašu) skaitu atbilstoši vecumposmam, kopējo bērnu skaitu, kuri plānoti dalībai nodarbībās;

– vai tā ir speciālā mācību iestāde;

– vai iestādē ir mazākumtautības vai bilingvālas grupiņas.

“Programma pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem Latvijā par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem” tiek īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Id.Nr.9.2.4.1/16/I/001)ietvaros un tā ilgs līdz 2018.gada decembrim.

Plašāka informācija www.tirizobi.lv