Veselības veicināšanai:

 • apmācības par veselīgu uzturu (pašvaldību darbiniekiem, pedagogiem, izglītības un sociālo iestāžu ēdināšanas sektorā strādājošajiem);
 • apmācības par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem (pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestāžu pedagogiem un pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem).

Sabiedrības informēšanas kampaņas:

 • par fiziskās aktivitātes veicināšanu (“KustiNācija”, Facebook un Instagram #KustiNacija);
 • par atkarību izraisošo vielu izplatības mazināšanu;
 • par veselīgu uzturu;
 • par seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanu;
 • par psihiskās veselības veicināšanu.

Slimību profilaksei:

 • pilotprojekts sirds un asinsvadu riska faktoru noteikšanai un mazināšanai
 • psihiskās veselības veicināšanas un profilakses programma

Muzejpedagoģiskie pasākumi: 

 • muzejpedagoģiskās programmas “Alkohola ietekme uz nenobriedušu organismu” un “Tavs veselīgais uzturs”;
 • izstāde “Seksuāli reproduktīvā veselība”;
 • ceļojošā izstāde “Garīgā veselība”;
 • informatīvo lekciju cikls, kas tiek īstenots sasaistē ar izstādēm.

Dažādi sabiedrības veselības pētījumi:

 • par sāls un joda patēriņu;
 • par procesu atkarību izplatību Latvijas iedzīvotāju vidū un to ietekmējošiem riska faktoriem;
 • par kardiovaskulāro un citu neinfekciju slimību riska faktoriem u.c.

Infografika Veselības ministrija Eiropas Sociālā fonda ietvaros aicina piedalīties pasākumos visā Latvijā

Informācija par pasākumiem: www.esparveselibu.lv

Facebook #ESparveselibu