Šeit pieejams Veselības ministrijas īstenotā ESF projekta Nr.9.2.4.1/16/I/001 „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” plānotais pasākumu grafiks 2019.gada maijam.