Materiāls apmācībām bērnu aprūpes iestāžu darbiniekiem un klientiem par veselīga uztura jautājumiem