Nacionālā līmeņa pasākumi

Tiešsaistes konsultācijas skolu un pašvaldību veselības veicināšanas koordinatoriem

2017.gada 14.decembrī no plkst. 13.00-14.00 tika rīkotas tiešsaistes konsultācijas par aktuāliem sabiedrības veselības un slimību profilakses jautājumiem Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla koordinatoriem un atbildīgajām amatpersonām, savukārt no plkst. 14.30-15.30 uz tiešsaistes konsultāciju tika aicināti Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatori. Novembra beigās viesnīcā „Riga Islande Hotel” norisinājās apmācības Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatoriem „Vesela […]

Apmācības Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla (NVPT) koordinatoriem un pašvaldību atbildīgajām amatpersonām

2017.gada 7.decembrī viesnīcā “Riga Islande Hotel,” Ķīpsalas ielā 2 notika apmācības Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla (NVPT) koordinatoriem un pašvaldību atbildīgajām amatpersonām par veselības veicināšanas un sabiedrības veselības jautājumiem “Vesela Latvija”. Apmācību laikā to dalībniekiem tika sniegta informācija par efektīvākajiem veidiem, kā risināt aktuālus sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses jautājumus pašvaldībās, integrējot veselību veicinošas aktivitātes […]

Apmācības Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla (NVVST) koordinatoriem “Vesela Latvija”

2017. gada 25. un 26. novembrī viesnīcā “Riga Islande Hotel,” Ķīpsalas ielā 2 tika organizētas apmācības Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla (NVVST) koordinatoriem “Vesela Latvija”. Apmācību mērķis ir stiprināt NVVST koordinatoru kompetences, sniegt metodoloģisku atbalstu un apmainīties pieredzē, tādējādi pilnveidojot veselības veicinošas iniciatīvas izglītības iestādēs. Apmācību laikā to dalībniekiem tika sniegtas zināšanas un pieredzes apmaiņa […]

Ceļojošā izstāde “Garīgā veselība”

P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā kopš 2017.gada oktobra pieejama ceļojošā izstāde “Garīgā veselība”, kuras mērķis ir sasaistē ar temata vēsturiskajiem aspektiem veicināt sabiedrības izpratni par garīgo veselību, veselīga dzīvesveida nozīmi depresijas profilaksē, riska faktoriem, kas nelabvēlīgi ietekmē garīgo veselību, kā arī pievērst iedzīvotāju uzmanību savai un līdzcilvēku garīgajai veselībai. Ceļojošās izstādes mērķauditorija ir vecāko klašu skolēni un pieaugušie. Izstāde pieejama […]

Muzejpedagoģiskā programma „Alkohola ietekme uz nenobriedušu organismu”

Programmas mērķis ir caur vēsturisko prizmu veicināt izpratni par alkohola iedarbību uz cilvēka organismu, tostarp izprast iespējamos jauna organisma alkohola atkarības riskus un rosināt skolēnus dzīvot tā, lai nenodarītu kaitējumu savai veselībai. Norises vieta: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja ekspozīcijā, Rīgā, Antonijas ielā 1. Mērķauditorija: 7. -12. klases skolēni. Saņemt detalizētāku informāciju un pieteikties uz […]

Muzejpedagoģiskā programma „Tavs veselīgais uzturs”

Ar šā gada maiju Farmācijas muzejā (Rīgā, R. Vāgnera ielā 13)  tiek īstenota programma 5.-8. klases skolēniem, kuras mērķis ir veicināt izpratni par veselīga uztura nozīmi ikdienā un rosināt ievērot ikdienā veselīga uztura principus. Minētā programma ir netradicionāls risinājums ikdienā ierastai mācību stundai, kuras laikā skolēniem ir iespēja ne tikai klausīties, bet arī aktīvi līdzdarboties […]