Apmācības veselības veicināšanas koordinatoriem

Apmācības Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla (NVPT) koordinatoriem un pašvaldību atbildīgajām amatpersonām “Vesela Latvija”

Veselības ministrija 2017. gada 7. decembrī rīkoja apmācības Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla (NVPT) koordinatoriem un pašvaldību atbildīgajām amatpersonām par veselības veicināšanas un sabiedrības veselības jautājumiem “Vesela Latvija”. Šo apmācību mērķis ir stiprināt NVPT koordinatoru un pašvaldību atbildīgo amatpersonu kompetences, sniegt metodoloģisku atbalstu, kā arī sekmēt savstarpējās pieredzes apmaiņu. Apmācību laikā to dalībniekiem tika sniegta informācija […]

Apmācības Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla (NVVST) koordinatoriem “Vesela Latvija”

gada 25. un 26. novembrī Veselības ministrija rīkoja apmācības Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla (NVVST) koordinatoriem “Vesela Latvija”. Šo apmācību mērķis ir stiprināt NVVST koordinatoru kompetences, sniegt metodoloģisku atbalstu un apmainīties pieredzē, tādējādi pilnveidojot veselības veicinošas iniciatīvas izglītības iestādēs. Apmācību laikā to dalībniekiem tika sniegtas zināšanas un pieredzes apmaiņa par veselības veicināšanas un slimību profilakses […]