Psihiskā veselība

Lekcijas par depresiju un psihiskās veselības veicināšanu senioriem

Veselības ministrijas īstenotās lekcijas par depresiju un psihiskās veselības veicināšanu senioriem būs pieejamas interesentiem no 2018.gada sākuma līdz 2019.gada 31.decembrim paralēli P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā eksponētajai izstādei “Depresija: no pagātnes līdz mūsdienām” un ceļojošajai izstādei “Garīgā veselība”. Lekcijas tiek īstenotas ar  mērķi piemērotā un saprotamā veidā izglītot un informēt seniorus par: psihiskās veselības nozīmi un […]

Izstāde „Depresija: no pagātnes līdz mūsdienām”

No 2017.gada gada 1.novembra līdz 2018.gada 30.septembrim P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā (Antonijas ielā 1, Rīgā) bez maksas bija apskatāma izstāde “Depresija: no pagātnes līdz mūsdienām”. Neskatoties uz to, ka garīgā labklājība ir būtiska un neatņemama vispārējās veselības komponente, psihiska saslimšana lielai daļai sabiedrības joprojām ir temats, kas saistīts ar aizspriedumiem un stereotipiem. Izstādes “Depresija: no pagātnes […]

Ceļojošā izstāde „Garīgā veselība”

P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā (Antonijas ielā 1, Rīgā) līdz 2019. gada 31. decembrim bez maksas pieejama ceļojošā izstāde “Garīgā veselība”, kuras mērķis ir sasaistē ar temata vēsturiskajiem aspektiem veicināt sabiedrības izpratni par garīgo veselību, veselīga dzīvesveida nozīmi depresijas profilaksē, riska faktoriem, kas nelabvēlīgi ietekmē garīgo veselību, kā arī pievērst iedzīvotāju uzmanību savai un līdzcilvēku garīgajai […]