Veselības ministrija no 2018. gada 28. augusta piedāvā apmācības bērnu aprūpes iestāžu, kas sniedz ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus, darbiniekiem un klientiem par veselīga uztura jautājumiem.

Sabalansētam, pilnvērtīgam un veselīgam uzturam ir noteicoša loma veselības rādītāju uzlabošanā un nodrošināšanā, kā arī organisma augšanas un attīstības nodrošināšanā un augstu darbaspēju un labas kopējās pašsajūtas veicināšanā. Bērna un pusaudža vecumā veidojas dzīves paradumi, kas ietver arī uztura paradumus, tāpēc ir būtiski ikdienā bērniem nodrošināt tādu uzturu, kas labvēlīgi ietekmē gan fizisko, gan psihisko attīstību.

Lai bērni un pusaudži sociālajās iestādēs un sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās saņemtu pilnvērtīgu, dažādu, pietiekamu, un garšīgu uzturu, būtiski ir izglītot speciālistus, kas ikdienā plāno un uzrauga ar ēdināšanu saistītus procesus, sastāda ēdienkartes un gatavo ēdienu, kā arī citus speciālistus, kas ir saistīti ar šiem procesiem attiecīgajās iestādēs un institūcijās. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās (piem., bērnu aprūpes iestādēs, kas sniedz ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus) tie ir visi darbinieki, kuri ir saistīti ar ēdināšanas nodrošināšanu iestādē, kā arī šo iestāžu klienti (piem., bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni, kuri patstāvīgi apgūst dzīves iemaņas). Šobrīd Latvijā darbojas aptuveni 50 bērnu aprūpes iestādes, kas sniedz ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus – 17 jauniešu mājas un 33 mājas, kurās tiek sniegts ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojumi.

Kopumā līdz 2019. gada 31. augustam tiks organizētas 7 apmācības visos Latvijas reģionos, kopumā apmācot vismaz 154 mērķauditorijas pārstāvju. Vienas apmācības ilgums ir 8 akadēmiskās stundas, kuru laikā teorijas un praktiskas darbošanās līmeņos apmācību dalībniekiem tiks sniegta  informācija par veselīga uztura jautājumiem, uzsverot ne tikai veselīga un pilnvērtīga uztura pamata un pagatavošanas pamatprincipus, bet arī skaidrojot, kā aprēķināt ēdienu uzturvērtību un izmaksas, kā pagatavot izmaksu ziņā ekonomisku uzturu, kas ir pilnvērtīgs un veselīgs. Dalībnieki tiks informēti arī par  neveselīga uztura ietekmi uz veselību un neinfekciju slimību riska faktoriem, kas ir novēršami ar uztura palīdzību (piem., sāls, cukura un piesātināto taukskābju samazināšana uzturā), kā arī par minerālvielu un vitamīnu nozīmi un to avotiem. Apmācību nobeigumā dalībniekiem būs iespēja pašiem pagatavot jaunus, interesantus ēdienus. Pēc apmācībām katrs dalībnieks saņems īpaši izveidotu informatīvo materiālu, kurš palīdzēs ikdienā veidot sabalansētas un veselīgas ēdienreizes gan atrodoties sociālās aprūpes iestādēs, kad atstājot tās un uzsākot pieaugušo dzīves.

Apmācības vada uztura speciāliste Lāsma Brenča un pavāre Gunta Stepanova.

Lai pieteiktos apmācībām vai iegūtu vairāk informācijas par apmācībām, aicinām sazināties ar apmācību organizētāju SIA Prakse.lv pārstāvi Andri Čeksteru, e-pasts: andris.ceksters@prakse.lv , tālr. 20006250.

Pēc apmācībām platformā www.ESparveselibu.lv būs pieejami arī apmācību materiāli un videolekcijas.

Apmācības tiek organizētas Veselības ministrijas īstenotā ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros (identifikācijas Nr.9.2.4.1./16/I/001).

Apmācību materiālus skatīt šeit.