Veselības ministrija no 2018.gada 1. jūnija piedāvā apmācības izglītības un sociālo iestāžu  ēdināšanas uzņēmumos strādājošajiem pavāriem, pārtikas tehnologiem un citiem speciālistiem par veselīga uztura jautājumiem.

Sabalansētam, pilnvērtīgam un veselīgam uzturam ir noteicoša loma veselības rādītāju uzlabošanā un nodrošināšanā, kā arī organisma augšanas un attīstības nodrošināšanā un augstu darbaspēju un labas kopējās pašsajūtas veicināšanā. Līdz ar to, lai bērni un pusaudži izglītības iestādēs saņemtu pilnvērtīgu, dažādu, pietiekamu, un garšīgu uzturu, būtiski ir izglītot speciālistus, kas ikdienā plāno un uzrauga ar ēdināšanu saistītus procesus, sastāda ēdienkartes un gatavo ēdienu, kā arī citus speciālistus, kas ir saistīti ar šiem procesiem attiecīgajās iestādēs.

Kopumā līdz 2019. gada 31. augustam tiks organizētas 18 apmācības visos Latvijas reģionos, kopumā apmācot vismaz 431 mērķauditorijas pārstāvi. Vienas apmācības ilgums ir 8 akadēmiskās stundas, kuru laikā teorijas un praktiskas darbošanās līmeņos apmācību dalībniekiem tiek sniegta informācija par veselīga uztura jautājumiem, uzsverot ne tikai veselīga un pilnvērtīga uztura pagatavošanas pamatprincipus, bet arī skaidrojot, kā aprēķināt ēdienu uzturvērtību un izmaksas, kā pagatavot izmaksu ziņā ekonomisku uzturu, kas ir pilnvērtīgs un veselīgs. Dalībnieki tiks informēti arī par  neveselīga uztura ietekmi uz veselību un neinfekciju slimību riska faktoriem, kas ir novēršami ar veselīga uztura palīdzību (piem., sāls, cukura un piesātināto taukskābju samazināšana uzturā). Apmācību nobeigumā dalībniekiem būs iespēja pašiem, izmantojot jaunas receptes, pagatavot dažādus ēdienus atbilstoši Ministru kabineta noteiktajām normām un pieejamajam finansējumam uz vienu ēdienreizi.

Apmācības vada uztura speciāliste un pavāre ar lielu pieredzi izglītības iestāžu ēdienkaršu veidošanā.

Lai pieteiktos apmācībām vai iegūtu vairāk informācijas par apmācībām, aicinām sazināties ar apmācību īstenotāja SIA Prakse.lv pārstāvi Andri Čeksteru, e-pasts: andris.ceksters@prakse.lv , tālr. 20006250.

Pēc apmācībām platformā www.ESparveselibu.lv būs pieejami arī apmācību materiāli un videolekcijas.

Apmācības tiek organizētas Veselības ministrijas īstenotā ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros (identifikācijas Nr.9.2.4.1./16/I/001).

Apmācību materiālus skatīt šeit.