2017. gada 25. un 26. novembrī viesnīcā “Riga Islande Hotel,” Ķīpsalas ielā 2 tika organizētas apmācības Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla (NVVST) koordinatoriem “Vesela Latvija”.

Apmācību mērķis ir stiprināt NVVST koordinatoru kompetences, sniegt metodoloģisku atbalstu un apmainīties pieredzē, tādējādi pilnveidojot veselības veicinošas iniciatīvas izglītības iestādēs.

Apmācību laikā to dalībniekiem tika sniegtas zināšanas un pieredzes apmaiņa par veselības veicināšanas un slimību profilakses iniciatīvu iespējām ne tikai lielajās skolās, bet arī mazajās skolās un lauku teritorijās. Skolu koordinatoriem bija iespēja iegūt noderīgu informāciju par veselību veicinošas un atbalstošas vides veidošanu un labās prakses piemēriem veselības veicināšanas un slimību profilakses jomās izglītības iestādēs.

Apmācību darba kārtība pieejama šeit.