P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā kopš 2017.gada oktobra pieejama ceļojošā izstāde “Garīgā veselība”, kuras mērķis ir sasaistē ar temata vēsturiskajiem aspektiem veicināt sabiedrības izpratni par garīgo veselību, veselīga dzīvesveida nozīmi depresijas profilaksē, riska faktoriem, kas nelabvēlīgi ietekmē garīgo veselību, kā arī pievērst iedzīvotāju uzmanību savai un līdzcilvēku garīgajai veselībai.

Ceļojošās izstādes mērķauditorija ir vecāko klašu skolēni un pieaugušie.

Izstāde pieejama visos Latvijas reģionos līdz 2019.gada 31.decembrim, un, lai iepazītos ar izstādes saturu, kā arī pieteiktos uz izstādes eksponēšanu, aicinām vērsties P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā (Antonijas ielā 1, Rīgā) vai zvanot pa tālruni 25992243, vai rakstot uz e-pastu info@mvm.lv .

Informācija par ceļojošās izstādes apskates vietām pieejama platformas www.ESparveselibu.lv notikumu kalendārā.

Papildus informējam, ka ceļojošās izstādei par pamatu ņemta ekspozīcija “Depresija: no pagātnes līdz mūsdienām”, kura P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja telpās pieejama apmeklētājiem no 2017.gada 1.novembra līdz 2018.gada 30.septembrim.