Ar šā gada maiju Farmācijas muzejā (Rīgā, R. Vāgnera ielā 13)  tiek īstenota programma 5.-8. klases skolēniem, kuras mērķis ir veicināt izpratni par veselīga uztura nozīmi ikdienā un rosināt ievērot ikdienā veselīga uztura principus.

Minētā programma ir netradicionāls risinājums ikdienā ierastai mācību stundai, kuras laikā skolēniem ir iespēja ne tikai klausīties, bet arī aktīvi līdzdarboties – izdarīt secinājumus, vērtēt un analizēt. Kā arī, izmantojot muzeja ekspozīciju un dažādus materiālus, tiek veicināta bērnu izpratne par medicīnas un vēstures ciešo mijiedarbību.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju un pieteikties uz muzejpedagoģisko programmu, aicinām sazināties pa tālruni +371 67213008 vai rakstot uz e-pastu: info@mvm.lv