Veselības ministrija Programmas pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestāžu pedagogiem par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem ietvaros piedāvā iespēju pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem visā Latvijā pieteikties bezmaksas semināriem. Programmas ietvaros  ir izstrādāts metodisko ieteikumu materiālu, lai pedagogiem sniegtu praktiskus padomus, plānojot nodarbību  saturu par mutes dobuma un zobu veselības veicināšanā, kā arī,lai sekmētu labu sadarbību ar bērnu vecākiem. Integrējot mācību procesā šajā materiālā apskatītās tēmas, pedagogs tiešā mērā varēs veicināt pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu mutes dobuma un zobu veselību.

Kopumā programmas ietvaros plānots īstenot 12 seminārus dažādās vietās Latvijā. Semināra dalībnieku izvēlē priekšroka tiks dota to izglītības iestāžu pedagogiem, kas atrodas teritorijās ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru un tiem mācībspēkiem, kas strādā ar bērniem, kuriem ir redzes, dzirdes vai garīgās attīstības traucējumi, vai invaliditāte. Semināru norises vietās tiks nodrošināta vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem.

Semināru mērķis ir sniegt pedagogiem zināšanas par bērnu mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem, skaidrot kā pareizi tīrīt bērnu zobus un mutes dobumu, kā arī izglītot par metodēm, kas palīdzēs pedagogiem šo tēmu integrēt ikdienas darbā ar bērniem.

Semināra ilgums ir 6 akadēmiskās stundas, un tas sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Seminārā lekcijas pasniegs vadošie speciālisti mutes veselības profilakses jomā Latvijā – Rīgas Stradiņu universitātes Zobu terapijas un mutes veselības katedras asociētās profesores Egita Senakola un Anda Brinkmane, kā arī sertificētas zobu higiēnistes Anda Mironova un Liene Mangale.

Semināra noslēgumā pedagogi saņems apliecību par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides “A programma” apguvi, kā arī ieteikumu materiālu “Metodiskie ieteikumi pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestāžu pedagogiem darbā ar bērniem par mutes dobuma un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem” par uztura ietekmi un bērnu mutes dobuma un zobu veselību.

Lai pieteiktos semināram, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu:

https://docs.google.com/forms/d/1Act6tS0c2e9TES2-JQXgulFHLQ_E8OEFsPgiuttnTkw/viewform?uiv=1&edit_requested=tru

Pēc semināriem platformā www.ESparveselibu.lv būs pieejamas arī videolekcijas.

Metodisko ieteikumu materiālu pedagogiem skatīt šeit.

“Programma pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestāžu pedagogiem un bērniem par mutes veselību un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem” tiek īstenota un finansēta Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Id.Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.