2017.gada 14.decembrī no plkst. 13.00-14.00 tika rīkotas tiešsaistes konsultācijas par aktuāliem sabiedrības veselības un slimību profilakses jautājumiem Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla koordinatoriem un atbildīgajām amatpersonām, savukārt no plkst. 14.30-15.30 uz tiešsaistes konsultāciju tika aicināti Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatori.
Novembra beigās viesnīcā „Riga Islande Hotel” norisinājās apmācības Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatoriem „Vesela Latvija”, savukārt decembra sākumā apmācībās ar tādu pašu nosaukumu jaunu zināšanu gūšanai un pieredzes apmaiņai piedalījās Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla koordinatori un atbildīgās amatpersonas. Tiešsaistes konsultācijas paredzētas kā turpinājums apmācībās aizsāktajām tēmām.