Platforma www.ESparveselibu.lv ir daļa no Veselības ministrijas īstenotā projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”*, kura mērķis ir nodrošināt veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu pieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem. Projektu īsteno Veselības ministrija sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru, Veselības inspekciju, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju un Zāļu valsts aģentūru. Sīkāk ar projektā plānotajām aktivitātēm var iepazīties šeit.

*Projekts “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr.9.2.4.1/16/I/001 tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1.pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros. Kopējais Veselības ministrijas īstenotā projekta finansējums ir 16 692 798,00 EUR, no tā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 14 188 878 EUR apmērā un valsts budžeta finansējums – 2 503 920 EUR apmērā. Projekta īstenošanas ilgums: no 2016.gada 1.novembra līdz 2022.gada 31.decembrim.