Nodarbības vada trenere Kristīna Petermane, tālr. 29849407