Sīkāka informācija par pasākumu: http://plavinunovads.lv vai sazinoties ar kontaktpersonu Zintu Zīmeli pa tālr. 27870290 vai elektroniski: zinta.zimele@plavinas.lv