Sīkāka informācija par pasākumu: http://www.varaklani.lv vai sazinoties ar kontaktpersonu Aiju Ščucku pa tālr. 64860846, 27790015 vai elektroniski: aijasc@inbox.lv