Vada Līga Rudzīte. Mazuļiem vecumā no 1 līdz 3 gadiem. Pieteikties pie Ilzes Staģītes, e-pasts: ilze.stagite@kegums.lv