*Primāri nodarbība tiek nodrošinātas Vecumnieku novada iedzīvotājiem kā īpaši atbalstāmajai mērķa grupai Sīkāka informācija par pasākumu: http://vecumnieki.lv/pasvaldiba/projekti/veselibas-veicinasanas-un-slimibu-profilakses-pasakumi-vecumnieku-novada.html vai https://www.facebook.com/vecumniekivai sazinoties ar kontaktpersonu Daci Šileiku pa tālr.63920596 vai elektroniski: dace.sileika@vecumnieki.lv