Vada treneres I. Jēce un S. Dance, tālr. 20 034 240