Sīkāka informācija par pasākumu: http://vip.ventspils.lv/parvalde/projekti-un-programmas/projekts-pasakumu-istenosana-ventspils-pilseta-vietejas-sabiedribas-veselibas-veicinasanai-un-slimibu-profilaksei/projekta-pasakumi/ vai sazinoties ar kontaktpersonu Sandru Rožkalni pa tālr.63601269, 26831772 vai elektroniski: sandra.rozkalne@ventspils.lv