Sīkāka informācija par pasākumu:http://www.strencunovads.lv/aktualitates vaisazinoties ar kontaktpersonu Ivetu Enci (tālr.64715624; iveta.ence@strencunovads.lv) vai Baibu Kondriču (tālr. 26374909; baiba.kondrica@strencunovads.lv)