Sīkāka informācija par pasākumu: http://www.balvi.lv/projekti/15527-esf-projekts-pasakumi-vietejas-sabiedribas-veselibas-veicinasanai-balvu-novada vai sazinoties ar kontaktpersonu Irēnu Začevu pa tālr. 64521029 vai elektroniski: irena.zaceva@balvi.lv