vesela

  • Seminārs "Vesela Latvija": Nīderlandes labās prakses piemēri skolēnu veselības veicināšanā izglītības iestādēs Video

    Seminārā "Vesela Latvija" Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatoriem uzstājas Nīderlandes NVVST vecākā koordinatore Marije van Koperen.

    Divu dienu seminārs noritēja 2020. gada 25. un 26. augustā un tika organizēts Veselības ministrijas īstenotā ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros (ESF identifikācijas Nr.9.2.4.1./16/I/001).