Mācības

Veselības ministrija piedāvā iespēju pedagogiem visā Latvijā pieteikties bezmaksas apmācībām par veselības izglītības jautājumiem. Apmācību mērķis ir pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci un nodrošināt pēctecīgu veselības jautājumu apguvi vispārējā un profesionālajā izglītībā.

No 2019. gada pavasara līdz 2019. gada beigām pedagogiem visā Latvijā projekta Apmācību organizēšana izglītības iestāžu pedagogiem par veselības jautājumiem ietvaros būs iespējams piedalīties apmācībās darbam ar skolēniem trijās klašu grupās (1.-6. klase, 7.-9. klase un 10.-12. klase) par šādām tēmām:

  • veselīgs uzturs un fiziskās aktivitātes;
  • atkarību izraisošās vielas un procesi;
  • psihiskā, seksuālā un reproduktīvā veselība.

Pirmās apmācības notiks jau 2019. gada 13. martā Balvu novada pašvaldības Balvu muižā, nākošās apmācības 18. martā Krustpils novada konferenču zālē un 20.martā Rēzeknes konferenču zālē. Kopumā projekta ietvaros plānots īstenot 48 apmācības dažādās vietās visā Latvijā.

Vienā apmācību reizē varēs piedalīties 25 pedagogi. Apmācību dalībnieku izvēlē priekšroka tiks dota to izglītības iestāžu pedagogiem, kuri strādā izglītības iestādēs, kas atrodas ārpus pilsētas ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 cilvēkiem uz kvadrātkilometru.

Apmācību ilgums ir 8 akadēmiskās stundas, iekļaujot teoriju un praksi. Apmācībās lekcijas pasniegs speciāliste – Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektore Agita Klepmere – Sipjagina un Sabiedrības veselības speciālistes Aija Bukova-Žideļūna, Ginta Ozola un Māra Veselova .

“Sabiedrības veselības un jauniešu paradumu pētījumi norāda uz nepieciešamību veselības izglītības jautājumus aktualizēt un īstenot dažādus profilakses pasākumus. Neinfekciozo slimību izplatība norāda uz iedzīvotāju uztura paradumu trūkumiem, mazkustīgu dzīvesveidu. Pasaules veselības organizācijas eksperti norāda, ka nodarbojoties ar fiziskajām aktivitātēm, mainot uztura paradumus, stiprinot pašvērtību, kā arī prasmi tikt galā ar stresu izraisošām situācijām un radot izpratni par psihiskajām saslimšanām, mēs varam uzlabot dzīves kvalitāti un pagarināt veselīgi nodzīvotos gadus”, stāsta A. Klempere-Sipjagina. Šī apmācību programma ir lieliska iespēja atgādināt sabiedrībai, pedagogiem par dažādām iespējām veicināt fiziskās aktivitātes, pārskatīt un rosināt mainīt neveselīgus paradums uz pozitīviem, stiprināt izpratni par psihiskās veselības nozīmi personības izaugsmē, kā arī gūt idejas šo pārmaiņu īstenošanai skolās.

Apmācību noslēgumā pedagogi saņems apliecību par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides “A programma” apguvi, kā arī informatīvo materiālu pedagogiem veselības jautājumu apguvei mācību stundu ietvaros un mācību procesā.

Projekts norisinās ESF projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses  pasākumi ietvaros” (Nr.9.2.4.1./16/I/001).