Pētījums par alkohola un citu atkarību izraisošo vielu lietošanu grūtniecības laikā

Latvijā atkarību mazināšana ir viena no sabiedrības veselības politikas prioritātēm. Latvijā tiek īstenota arī mērķēta alkohola un narkotiku atkarību mazināšanas politika, taču grūtnieces kā īpaša mērķa grupa tajā nav. Kopš 2020. gada nav jaunu uz mātes un bērna veselību mērķētu politikas dokumentu. Pēc Veselības ministrijas pasūtījuma personu apvienības SIA “Projektu un kvalitātes vadība” un SIA “Aptauju centrs” pētnieku komanda no 2020.g. janvāra līdz  2023.g. augustam veica pētījumu par alkohola un citu atkarību izraisošo vielu lietošanu grūtniecības laikā.

Pētījuma mērķis bija noskaidrot smēķēšanas, alkohola, kā arī nelegālo atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatību grūtniecības laikā un šo paradumu asociētos faktorus Latvijā, lai plānotu un īstenotu nepieciešamo uz pierādījumiem balstītu profilakses pasākumu apjomu valsts mērogā.

Pētījuma uzdevumi:

 • veikt Latvijas politikas un tiesību aktu analīzi atkarību izraisošo vielu lietošanas grūtniecības laikā ierobežošanas jomā (tostarp klīniskās vadlīnijas, metodiskos ieteikumus, ja tādi ir);
 • noskaidrot alkohola lietošanas paradumus un modeļus grūtniecības laikā Latvijā;
 • noskaidrot smēķēšanas paradumus un modeļus grūtniecības laikā Latvijā;
 • noskaidrot nelegālo atkarību izraisošo vielu (īpaši marihuānas) lietošanas paradumus un modeļus grūtniecības laikā Latvijā;
 • noskaidrot faktorus, kas saistīti ar atkarību izraisošo vielu lietošanu grūtniecības laikā – grūtnieces raksturojošos sociāli demogrāfiskos un ekonomiskos faktorus, grūtniecības iznākumu raksturojošos, zināšanas un attieksmi raksturojošos, saskarsmi ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem raksturojošos faktorus;
 • veikt pieejamo statistikas datu analīzi atkarību izraisošo vielu lietošanas grūtniecības laikā jomā (tostarp salīdzinot pētījumā iegūtos rezultātus ar jaundzimušo reģistrā pieejamajiem datiem);
 • noskaidrot sieviešu, kuras ir lietojušas atkarību izraisošās vielas grūtniecības laikā, veselības aprūpes pieredzi, kā arī iemeslus un attieksmi pret vielu lietošanu grūtniecības laikā un viedokli par iespējamiem risinājumiem paraduma praktizēšanas mazināšanai;
 • noskaidrot ārstniecības personu un jomas ekspertu attieksmi pret atkarību izraisošo vielu lietošanas grūtniecības laikā jautājumiem, kā arī viedokli par iespējamiem risinājumiem;
 • balstoties uz pētījuma rezultātiem, izstrādāt priekšlikumus atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatības ierobežošanas pasākumiem Latvijā.

Pētījuma mērķgrupas:

 • pilngadīgas sievietes (18 gadi un vecākas), kuras atrodas stacionārā pēcdzemdību periodā neatkarīgi no dzemdību iznākuma;
 • sievietes, kurām ir smēķēšanas, alkohola vai nelegālo atkarību izraisošo vielu lietošanas pieredze grūtniecības laikā;
 • ārstniecības personas, kuras piedalās grūtnieču un/vai dzemdētāju veselības aprūpē;
 • nozarē strādājošie eksperti no valsts, pašvaldību, privātā un nevalstiskā sektora.

Pētījumā tika izmantotas sekojošas pētījuma veikšanas metodes:

 • kvalitatīvā metode (padziļinātās intervijas);
 • kvantitatīvā metode (pašaizpildes anketēšanas metode).

PĒTĪJUMA REZULTĀTI:

Smēķēšana

Ceturtā daļa aptaujāto sieviešu (25%) pēdējā gada laikā ir izsmēķējušas vismaz vienu cigareti. Grūtniecības laikā smēķēšanu atzinušas 10% pētījuma dalībnieču. 61% aptaujāto smēķējošo sieviešu atzīmē, ka kāds viņām grūtniecības laikā ieteicis paradumu atmest un tikai 15% apgalvo, ka tas nav darīts.

Alkohola lietošana

Pirmajā grūtniecības trimestrī 14% aptaujāto sieviešu lietojušas alkoholu, īpatsvaram samazinoties līdz 6% otrajā trimestrī un 8% trešajā trimestrī. Pusei sieviešu (50%), kuras grūtniecības laikā lietojušas alkoholu, neviens nav ieteicis lietošanu pārtraukt.

Narkotisko vielu lietošana

Narkotisko vai psihotropo vielu lietošana grūtniecības laikā sieviešu vidū ir zema. Pēdējā gada laikā tās lietojušas 28% aptaujāto sieviešu, bet grūtniecības laikā šo vielu lietošanu atzinušas vien 10 no 3761 respondentēm. No sievietēm, kuras grūtniecības laikā lietoja narkotiskās vielas, divas atzīst, ka ar viņām par šo jautājumu kāds ir runājis, bet puse atzīst, ka neviens to nav darījis.

Atkarības vielu lietošanas pārtraukšana

9% iepriekš smēķējušo sieviešu atzīst, ka nav mēģinājušas pārtraukt smēķēt vai lietot kādu citu tabakas izstrādājumu grūtniecības laikā. 44% sieviešu, kas smēķējušas trīs mēnešu periodā pirms grūtniecības iestāšanās, to atmetušas. Otrajā trimestrī smēķēšanu pārtraukušas 26% smēķējošo sieviešu. Pēdējā trimestrī smēķēšanu atmetušo respondentu īpatsvars ir neliels – vien 4%.

Pētījums tika realizēts Veselības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" ietvaros (Nr.9.2.4.1./16/I/001).