Spēks pateikt NĒ!

Kampaņas mērķis ir samazināt atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatību skolas vecuma bērnu, darbspējas vecuma iedzīvotāju, jo īpaši teritoriāli atstumto, trūcīgo iedzīvotāju, bezdarbnieku, personu ar invaliditāti vidū, sniedzot zināšanas un veidojot izpratni par smēķēšanas un alkoholisko dzērienu lietošanas (t.sk., riskantas alkohola lietošanas) radīto kaitējumu veselībai, kā arī smēķēšanas atmešanas jautājumiem.

Kampaņas sauklis: Spēks pateikt NĒ!

Primārās kampaņas mērķauditorijas grupas:

  • skolas vecuma bērni (7-12 gadi un 13-18 gadi);
  • iedzīvotāji virs 18 gadiem.

Kampaņa tiks īstenota līdz 2019.gada beigām.

Kampaņai ir 4 posmi:

1. posms: Smēķēšanas izplatības mazināšana skolas vecuma bērniem.
2. posms: Negatīvas attieksmes veidošana pret alkoholisku dzērienu lietošanu skolas vecuma bērniem.
3. posms: Smēķēšanas izplatības mazināšana pieaugušajiem.
4. posms: Alkoholisko dzērienu riskantas lietošanas izplatības mazināšana pieaugušajiem.

Kampaņas katrā posmā notika dažādas aktivitātes – pasākumi, konkursi, eksperimenti, interaktīvi testi, video intervijas, kustības “Spēks pateikt Nē” izveide. Izveidotas piecas izglītojošās filmas, dažādi informatīvie izdales materiāli, reklāma medijos, kā arī veikta kominikācija sociālajos tīklos.

Kampaņas aktivitāšu atspoguļojums sociālajos tīklos:

Facebook: https://www.facebook.com/spekspateiktne/ 
Instagram: https://www.instagram.com/spekspateiktne/ 

Kampaņa tika realizēta Veselības ministrijas īstenotā ESF projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" ietvaros (Nr.9.2.4.1./16/I/001).

Kampaņas video