Fiziskās aktivitātes veicinošas vides pētījums izglītības iestādēs

Pēc Veselības ministrijas pasūtījuma SIA "AC Konsultācijas" pētnieku komanda no 2019. gada janvāra līdz 2020. gada februārim veica pētījumu Latvijas vispārizglītojošās izglītības iestādēs, lai pilnvērtīgi izpētītu esošo situāciju un noteiktu cēloņsakarības, kas ietekmē skolēnu fizisko aktivitāti un motivāciju būt fiziski aktīviem izglītības iestāžu vidē.

Pētījuma mērķis bija noskaidrot fizisko aktivitāti ierobežojošos un veicinošos faktorus izglītības iestādēs, kā arī izvērtēt skolas infrastruktūru no fiziskās aktivitātes veicinošas vides viedokļa. Tika novērtēts arī sporta stundu plānojums un veikta padziļināta sporta aktivitāšu zonas (tostarp, higēnas telpu nodrošinājuma) novērtēšana. Anonīmā aptaujā tika izvērtēti skolēnu higēnas paradumi saistībā ar fiziskajām aktivitātēm skolā, lai iegūtu kvalitatīvus datus un identificētu problēmas par iespējamajiem šķēršļiem, kas kavē skolēnu fizisko aktivitāšu pieejamību izglītības iestādēs Latvijā.

Pētījums tika realizēts Veselības ministrijas īstenotā ESF projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" ietvaros (Nr.9.2.4.1./16/I/001).