Paldies, ka esat atbildīgi, lai varam dzīvot tālāk!

Reklāmas kampaņas mērķis ir mudināt un pozitīvi iedvesmot Latvijas iedzīvotājus apzināties katra personīgo atbildību Covid-19 saslimstības ierobežošanā, radot izpratni un izglītojot. Ar saukli "Paldies, ka esat atbildīgi, lai varam dzīvot tālāk!" kampaņa pasaka paldies sabiedrībai par gatavību pielāgoties dažādām sadzīves situācijām, kas pandēmijas apstākļos ir neērtas un apgrūtinošas, taču vienlaikus ir ļoti būtiskas, lai kopīgiem spēkiem samazinātu saslimstību ar Covid-19 un dzīvību apdraudošo situāciju.

Mērķauditorija: visi pieaugušie Latvijas iedzīvotāji

Reklāmas kampaņa tiek īstenota no 2021. gada 14. janvāra līdz 14. februārim. Tā ietver video reklāmas, audio reklāmas, sociālo mediju video reklāmas un vides reklāmas par iedzīvotāju personīgo atbildību Covid-19 ierobežošanas laikā, kas tiek izvietotas televīzijā, radio, internetā un vidē. 

Kampaņas konteksts: Covid-19 pandēmijas dēļ visā Latvijā jau no 2020. gada marta ir noteikti daudzi drošības pasākumi, tostarp pulcēšanās un pārvietošanās ierobežojumi un aizliegumi. Lai ieviestie drošības pasākumi būtu efektīvi, ir būtiska visas sabiedrības iesaiste un tas, cik pareizi un atbildīgi cilvēki tos ievēro un realizē.

Pielāgojoties jaunajai realitātei, gan nozarēm, gan iedzīvotājiem, bija jāmaina savi paradumi un jārod jauna kārtība un veidi, kā strādāt, veidot sadzīvi un uzturēt savstarpējās attiecības. 

Viena no Covid-19 riska grupām ir iedzīvotāji ar dažādām hroniskām saslimšanām, t.sk., hroniskām sirds un asinsvadu slimībām, kā arī seniori. Šiem cilvēkiem ir lielāks risks, ka šī saslimšana var norisināties smagāk vai izraisīt esošo hronisko slimību paasinājumus. Līdz ar to, lai pasargātu šo riska grupu cilvēkus, ir nepieciešams vērst sabiedrības uzmanību uz pasākumu ievērošanu, kas saistīti ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, kā arī sevis un savu tuvinieku pasargāšanu no saslimšanas.  

 

Kampaņu Veselības ministrija sagatavojusi ar ESF projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" (Nr.9.2.4.1./16/I/001) atbalstu. Izvietojot informāciju savos kanālos, kampaņu atbalsta arī RIMI, LMT, Swedbank un Circle K.

Video Url