Jūnijā noslēgsies profesionālās pilnveides kursi pedagogiem par ņirgāšanās izplatīšanas mazināšanu

Veselības ministrija, stiprinot pedagogu un atbalsta personāla zināšanas un prasmes par ņirgāšanās izplatības mazināšanu izglītības vidē, turpina īstenot bezmaksas pedagogu profesionālos pilnveides kursus visā Latvijā. Pēdējie kursi paredzēti 2024. gada jūnijā Saldū un Rīgā. Kursu laikā lektori iepazīstinās ar 2023. gadā izstrādātajām vadlīnijām ņirgāšanās mazināšanai un sagatavos pedagogus un atbalsta personālu darbam ar šīm vadlīnijām. 

Ņirgāšanās ir emocionālās vardarbības veids, kura rezultātā pieaug fiziskās un psihiskās veselības riski, samazinās pusaudžu pašvērtējums, kā arī pasliktinās socializēšanās prasmes, mācību sasniegumi un sekmes. Lai to mazinātu, Veselības ministrija kopā ar speciālistiem ir sagatavojusi vadlīnijas. 

Lai veicinātu vadlīniju ieviešanu Latvijas izglītības iestādēs, tiek organizēti divu dienu klātienes pedagogu profesionālās pilnveides kursi par ņirgāšanās izplatības mazināšanu. To laikā pedagogiem, izglītības iestāžu atbalsta personālam un citiem pārstāvjiem ir iespēja pilnveidot zināšanas un prasmes par ņirgāšanos izglītības vidē, tās veidiem, lomām un sekām, kā arī prevenciju un izplatības mazināšanu. 

Bezmaksas profesionālās pilnveides divu dienu kursi tiek īstenoti klātienē visā Latvijā. Šajā gadā jau īstenoti 10 kursi 170 izglītības iestāžu darbiniekiem. Pēdējo kursu norises datumi: 

  • 26.-27. jūnijs, "Saldus jauniešu māja", Lielā iela 3C, Saldū; 
  • 27.-28. jūnijs, viesnīca  "Rixwell Gertrude", Ģertrūdes iela 70, Rīgā.

Kursu dalībniekiem tiek nodrošināta izmitināšana un ēdināšana. Katram kursa dalībniekam pirms mācībām tiks nosūtītas izstrādātās vadlīnijas, bet kursu noslēgumā katrs dalībnieks saņems apliecību par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi. 

Profesionālās pilnveides kursus līdzfinansē Eiropas Sociālā fonda Plus projekts Nr.4.1.2.1. "Nacionāla mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi".  

Pieteikties bezmaksas kursiem var šeit

Papildu informācija: vinetaatizglitibaspasakumi.lvT vai pa tālruni 28326505. 

Vadlīnijas pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādēm pieejamas šeit. 

Vadlīnijas pamatskolas un vidusskolas izglītības iestādēm pieejamas šeit

Rekomendācijas vecākiem pieejamas šeit

Foto: Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi par ņirgāšanās izplatības mazināšanu izglītības vidē Liepājā, 2024. gada maijā