mobings

ESF logo
  • Seminārs "Vesela Latvija": Ņirgāšanās veidi, tās atpazīšana un profilakse Video

    Seminārā "Vesela Latvija" Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatoriem uzstājas lektores Inese Lapsiņa un Gunita Kleinberga.

    Divu dienu seminārs noritēja 2020. gada 25. un 26. augustā un tika organizēts Veselības ministrijas īstenotā ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros (ESF identifikācijas Nr.9.2.4.1./16/I/001).