Kas šovasar jāņem vērā bērnu nometņu organizatoriem

Bērnu nometņu rīkotājiem koronavīrusa izplatības dēļ šovasar jārēķinās ar papildu nosacījumiem, taču nometnes rīkot ir atļauts, ja tiek ievērotas epidemiologu izstrādātās vadlīnijas piesardzības pasākumiem. Nometnē nedrīkst piedalīties ne bērni, ne darbinieki ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm, kā arī tie, kuriem COVID-19 dēļ jāatrodas pašizolācijā, mājas karantīnā vai stingrā izolācijā. 

Gan dienas, gan diennakts nometņu dalībniekiem ne ātrāk kā 7 dienas pirms nometnes sākuma ir jāsaņem ģimenes ārsta izziņa, kas apliecina, ka bērnam nav infekcijas slimību pazīmju un viņš nav bijis kontaktā ar COVID-19 slimniekiem vai to kontaktpersonām.

Veselību pārbaudīs katru dienu

Nometnes norises laikā bērnu un darbinieku veselība tiks īpaši uzraudzīta, mērot temperatūru un vizuāli vērojot, vai nav elpceļu saslimšanas pazīmju, piemēram, klepus, iesnu un kakla sāpju. Diennakts nometnēs īpaša organizatoru norīkota persona to darīs nometnes pirmajā dienā, savukārt dienas nometnēs - katru dienu. 

Ja saslimst darbinieks

Ja nometnes darbiniekam tomēr parādīsies tādas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes kā drudzis, klepus vai elpas trūkums, darba pienākumu veikšana nometnē būs jāpārtrauc un nekavējoties jādodas mājās, kā arī telefoniski jāsazinās ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanu.

Šādā situācijā nometnes atbildīgajai personai būs jāpiesaka šī darbinieka izmeklējums uz COVID-19, sazinoties ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu pa e-pastu covid.iestadesatnmpd.gov.lv vai tālruni 67337095 (darba laiks katru dienu no plkst. 8:00-18:00).  

Darbinieks drīkstēs atgriezties nometnē tikai tad, kad ārsts būs noslēdzis darbnespējas lapu un atzinis saslimušo par veselu.

Ja saslimst bērns

Ja, atrodoties nometnē, tādas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes kā iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra vai elpošanas traucējumi parādīsies bērnam, rīcība ir sekojoša:

 • Bērns jāizolē atsevišķā telpā vai citā piemērotā vietā, nodrošinot pieauguša nometnes darbinieka klātbūtni, un jāsazinās ar bērna vecākiem.
 • Dodoties uz izolācijas telpu vai vietu, apmeklējot koplietošanas tualeti, kā arī dodoties prom no nometnes, kad ieradušies vecāki, bērnam jālieto organizatoru izsniegta sejas maska.
 • Vecākiem nekavējoties jāierodas pēc bērna un telefoniski jāsazinās ar ģimenes ārstu.
 • Bērns nometnē atgriezties drīkst tikai pēc ārstēšanās, saskaņā ar ģimenes ārsta norādījumiem.

Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes parādīsies diviem vai vairāk bērniem un radīsies aizdomas par grupveida saslimšanu, nometnes organizatoriem ir jāizolē sasirgušos bērnus, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, un jāsazinās ar bērnu vecākiem, kā arī telefoniski jāsniedz informācija par radušos situāciju Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. (Kontaktus saziņai skatīt šeit).

Ja konstatēs ar konkrēto nometni saistītu COVID-19 infekcijas gadījumu, SPKC epidemiologi noteiks konkrētajai situācijai atbilstošus pretepidēmijas pasākumus un sniegs individuālas rekomendācijas nometnes vadībai, tostarp, nepieciešamības gadījumā, arī norādes par nometnes slēgšanu vai karantīnas noteikšanu.

Savstarpējā distance jāievēro arī nometnē

 • Nometne nedrīkst uzņemt vairāk kā 25 bērnus vienā grupā, taču nometnē drīkst atrasties vairākas grupas.
 • Organizatoriem jānodrošina, ka visi pasākumi, tostarp ēdināšana, notiek katrai bērnu grupai atsevišķi.
 • Nometnē nedrīkst atrasties ar nometni nesaistītas personas, tostarp dalībnieku vecāki.
 • Bērnu pieņemšana un nodošana vecākiem jāorganizē pie nometnes ieejas vai tās teritorijā tā, lai mazinātu pulcēšanās iespējas un ievērotu savstarpējo 2 metru distanci.
 • Nometnē ir jāizvieto vizuālas distancēšanās norādes (piemēram, līnijas uz zemes) un jānovērš nometnes dalībnieku un vecāku drūzmēšanās nometnes apkārtnē.
 • Koplietošanas telpu izmantošana jāplāno tā, lai spētu nodrošināt 2 metru distances ievērošanu un nepieļautu lieku pulcēšanos un drūzmēšanos.
 • Nometnē redzamās vietās jāizvieto skaidri salasāmas norādes par 2 metru savstarpējās distances ievērošanu.
 • Ja nometnē atrodas vairākas bērnu grupas vienlaikus, organizatoriem ir jānodrošina, lai bērni no dažādām grupām savā starpā nekontaktētos un nemainītos vietām. Iespēju robežās jānovērš arī kontaktēšanās ar citiem nometnes darbiniekiem.
 • Aizliegta bērnu un personāla pārvešanu uz citām nometnes grupām un grupu apvienošana. Vienas nometnes maiņas laikā nedrīkst uzņemt jaunus dalībniekus.
 • Nometnes laikā dalībnieki nedrīkst apmeklēt publiskas vietas (piemēram, doties uz koncertiem, muzejiem vai citām organizētu pasākumu vietām).

Organizējot bērnu dienas režīmu, priekšroka jādod pasākumiem, kuros iespējams ievērot fizisko distancēšanos, kā arī pasākumiem ārpus telpām. Vienas grupas ietvaros ir atļauts spēlēt kontakta spēles. Guļamvietas diennakts nometnē jāizvieto pēc iespējas tālāk vienu no otras (vēlama 2 metru distance), guldināšanā ievērojot principu "galva pret kājām". Ja nomentes laikā autobusā tiek transportēta tikai viena nometnes dalībnieku grupa, tad sejas aizsegu vai masku drīkst nelietot. Ja nometnes ietvaros paredzēta sabiedriskā transporta izmantošana, maska vai sejas aizsegs ir jālieto obligāti.

Detalizētas vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem var izlasīt SPKC mājas lapā.