Norisināsies seminārs Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatoriem “Vesela Latvija”

Lai sniegu metodoloģisko atbalstu izglītības iestādēm sabiedrības veselības un veselības veicināšanas tēmu efektīvākai ieviešanai praksē, 25. un 26. augustā notiks divu dienu seminārs Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatoriem “Vesela Latvija”. 

Seminārā koordinatoriem tiks sniegta informācija un pieredzes apmaiņa par veiksmīgas komunikācijas metodēm runājot ar skolēniem par seksuālo un reproduktīvo veselību un ar to saistītiem jautājumiem, kā arī būs iespēja uzzināt vairāk par procesu atkarībām, to veidiem un preventīviem faktoriem. Tāpat seminārā aplūkos tēmu par ņirgāšanos un tās veidiem, ņirgāšanās atpazīšanu un profilakses pasākumiem. 

Ar labās prakses piemēriem par veselību veicinošu vidi un veselību veicinošām aktivitātēm izglītības iestādēs dalīsies ne tikai Latvijas izglītības iestāžu pārstāvji, bet arī ārvalstu vieslektore no Nīderlandes Veselības ministrijas. 

Seminārā aicināti piedalīsies Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatori, kuri ikdienā rūpējas par to, lai īstenotu izglītības iestādēs veselību veicinošas aktivitātes un integrētu veselību veicinošas aktivitātes ikdienas darbā un mācību procesā, veicinot skolēnu un darbinieku veselību.
 
Veselību veicinošas un atbalstošas vides veidošanai ļoti būtiska loma ir veselības veicināšanā un slimību profilaksē. Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīkla mērķis ir apvienot izglītības iestādes, kas veselību veicinošu skolas vidi redz kā vienu no izglītības iestādes darbības mērķiem, dodot tām iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi izglītības iestādēs. Šobrīd Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīkla ir iestājušās 103 izlītības iestādes un plašāk par to var izlasīt šeit.

  • Seminārs norisināsies Rīgas Latviešu biedrības namā, Merķeļa ielā 13. Papildu informāciju var iegūt, zvanot pasākuma koordinatoriem pa tālruņiem 29150330 vai 20006250.

     

Semināru organizē Veselības ministrijas īstenotajā ESF projektā "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" (ESF identifikācijas Nr.9.2.4.1./16/I/001).