Aicinām uz semināru Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla koordinatorus un pašvaldību atbildīgās amatpersonas

Lai stiprinātu pašvaldību lomu un kompetenci veselības veicināšanas un slimību profilakses jomā, notiks divu dienu seminārs Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla koordinatoriem un atbildīgajām amatpersonām “Vesela Latvija”. 

Seminārā sniegs informāciju par koordinatoriem aktuālām tēmām, kas tika apzinātas, aptaujājot potenciālos dalībniekus pirms semināra programmas izstrādes, proti, atkarību profilakses un psihiskās veselības veicināšanas pasākumu īstenošanas specifiku un problemātiku. Semināra dalībnieki varēs iepazīties ar veselību saistītās informācijas nodošanas iespējām un veselībpratības veicināšanu. Tāpat seminārā aplūkos tēmas par starpsektoru sadarbību un normatīvo regulējumu veselības veicināšanas un slimību profilakses jautājumos. 

Ar labās prakses piemēriem iedzīvotāju veselības veicināšanā pašvaldībās dalīsies ne tikai Latvijas pašvaldību pārstāvji, bet arī Igaunijas Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla pārstāvis no Tartu pašvaldības.

Seminārā aicināti piedalīties Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla koordinatori, kuri ikdienā strādā ar sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumiem. Esot Nacionālajā Veselīgo pašvaldību tīklā pašvaldības iegūst papildu atpazīstamību un statusu, metodoloģisko atbalstu, iespēju piedalīties bezmaksas semināros un pieredzes apmaiņas braucienos, materiālus par veselības veicināšanas un slimību profilakses jautājumiem, kā arī iespēju veidot jaunus kontaktus.

Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla mērķis ir sekmēt labās prakses piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu pašvaldību vidū, kā arī atbalstīt pašvaldības un sniegt tām metodoloģisku atbalstu dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī. Viens no mērķiem ir paaugstināt pašvaldību darbinieku izglītotību sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumos, tādējādi atbalstot veselības, labklājības un vienlīdzīgu iespēju attīstību reģionālajā līmenī. Šobrīd Nacionālajā Veselīgo pašvaldību tīklā ir iestājušās 113 pašvaldības, un plašāk par to var izlasīt šeit.

  • Seminārs norisināsies 27. un 28. augustā Rīgas Latviešu biedrības namā, Merķeļa ielā 13. Papildu informāciju par semināra norisi var iegūt, zvanot pasākuma koordinatoriem pa tālruņiem 29150330 vai 20006250.

Semināru organizē Veselības ministrijas īstenotajā ESF projektā "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" (ESF identifikācijas Nr.9.2.4.1./16/I/001).