Speciālistiem pieejama atkarību profilakses programma darbā ar jauniešiem

Veselības ministrija sadarbībā ar SIA "Bērnu un pusaudžu resursu centrs" ir izstrādājusi atkarību profilakses programmu "Veselīgas nākotnes programma". Tā paredzēta 13 – 25 gadus veciem iedzīvotājiem, kuri pirmo reizi nonākuši valsts vai pašvaldības iestāžu redzeslokā saistībā ar atkarību izraisošo vielu lietošanu un/vai ar to saistītu pretlikumīgu, riskantu uzvedību.

Profilakses programma izstrādāta kā praktiski izmantojams rīks speciālistiem darbā ar  jauniešiem, sniedzot agrīnu palīdzību saistībā ar atkarību izraisošo vielu lietošanu. Tās mērķis ir veicināt lietošanas pārtraukšanu vai samazināšanu pirms tā kļūst par nopietnu problēmu, kā arī novērst vai mazināt veselības traucējumu attīstības risku un atkarības sociālo seku izveidošanos.

"Veselīgas nākotnes programmā" jauniešiem tiek mācīts, kā tikt galā ar negatīvām domām par sevi, citiem un pasauli, kā pārvarēt trauksmi, stresu un nepatīkamas emocijas. Tāpat jaunieši tiek iepazīstināti ar veidiem, kā veselīgi kontrolēt impulsivitāti un regulēt emocijas. Programmā paredzētas gan individuālas nodarbības, gan grupas nodarbības dalībniekiem un viņu vecākiem.

Programmā tiek izmantots pierādījumos balstīts izvērtējums, motivējošās intervijas elementi, psihoterapiju tehnikas, mākslas terapijas un pozitīvās psiholoģijas metodes. Detalizēti nodarbību un uzdevumu apraksti, kā arī diskusiju jautājumi tiek apvienoti rokasgrāmatā, kas paredzēti programmas vadītājiem.

Programma paredzēta ne tikai pusaudžiem un jauniešiem, bet arī viņu ģimenēm. Rokasgrāmatā iekļauti apraksti vecāku individuālajām konsultācijām, lai izvērtētu ģimenes riskus un izstrādātu individuāli plānu to mazināšanai, kā arī grupu nodarbībām, kas paredzētas, lai attīstītu vecāku komunikācijas prasmes un sniegtu atbalstu audzināšanas jautājumos.

Programmu izstrādājuši SIA "Bērnu un pusaudžu resursu centrs" atkarību profilakses speciālisti, bērnu un pieaugušo psihiatri, klīniskie psihologi un kognitīvi biheviorālās psihoterapijas speciālisti.

"Veselīgas nākotnes programma" ir pieejama elektroniski un bez maksas:

Programma izstrādāta Veselības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" (identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.

Video Url