Vecākiem pieejami daudzveidīgi materiāli par bērnu drošības jautājumiem

Lai bērnu ikdienā būtu mazāk raižu un slimnīcu traumpunkti būtu jāapmeklē pēc iespējas retāk, Veselības ministrija, Bērnu slimnīca un Slimību profilakses un kontroles centrs – informatīvās kampaņas "Pārvērt pārdrošību par drošību!" rīkotāji – vecākiem un citiem pieaugušajiem sagatavojuši noderīgu materiālu un pasākumu klāstu par bērnu veselību un drošiem paradumiem.

Nu jau pusgadu notiek informatīvā kampaņa "Pārvērt pārdrošību par drošību!", kuras mērķis ir izglītot un informēt dažāda vecuma bērnus, viņu vecākus un citus pieaugušos par drošību, biežāko traumu veidiem katrā vecumposmā, traumu gūšanas apstākļiem un profilakses pasākumiem, lai samazinātu bērnu traumatismu Latvijā.

"Kampaņā veiktajā pētījumā 44% respondentu atzina, ka nepieciešams vairāk informācijas par to, kā novērst bērnu traumatismu. Izstrādātie materiāli tapuši sadarbībā ar speciālistiem un skaidro, kā novērst nelaimes, pirms tās notiek. Ar šīm aktivitātēm vēlamies vairot pieaugušo zināšanu līmeni un tādējādi samazināt traumatismu Latvijā," informē kampaņas organizatori.

Kampaņas laikā līdz šim radīti  vairāki vērtīgi materiāli un pasākumi.

Mobilā darbnīca "Bērnam droša māja"

Sešu mēnešu laikā mobilā darbnīca "Bērnam droša māja" veikusi 27 izbraukumus, apmeklējot 18 pilsētas visā Latvijā. Darbnīcā ar praktiskiem piemēriem tiek skaidrots, kāds ir bērnam drošs mājoklis un kā iekārtot telpas, ja ģimenē ir bērns vecumā līdz trim gadiem. Vecāki ar bērniem meklē speciāli pieļautās riska situācijas un tās izrunā ar darbnīcas vadītāju. Tādā veidā ģimene iegūst pielietojamas zināšanas un prasmes, turklāt darbnīcas apmeklētāji var uzdot sev interesējošus jautājumus arī par citiem bērnu drošības un veselības jautājumiem.

Reaģējot uz darbnīcas apmeklētāju sniegtajiem ierosinājumiem, darbnīca papildināta, piemēram, ar drošības slēdžiem skapīšu durvīm un atvilktnēm, kā arī citiem drošības līdzekļiem. Kopumā no apmeklētājiem saņemtas gandrīz 500 darbnīcas efektivitātes novērtējuma anketas. Mobilā darbnīca turpina darbu un katru mēnesi dažādās Latvijas vietās būs pieejama vēl līdz 2023. gada augustam.

Instrukcija vecākiem ar pašpārbaudes lapām

Darbnīcu papildina instrukcija jaunajiem vecākiem, kurā apkopota plašāka informācija par traumu novēršanu un palīdzības sniegšanu, ieteikumi bērnam droša mājokļa iekārtošanā, noderīgas saites un tālruņa numuri, kur vērsties pēc palīdzības. Vērtīgs ieguvums ikvienam – instrukcijas noslēgumā ir praktiski izmantojamas pašpārbaudes lapas "Pārbaudīsim māju!", ar kuru palīdzību soli pa solim novērtēt sava mājokļa drošību. Saraksta veidā var apskatīt visas telpas mājās un novērtēt to iekārtojumu, potenciāli bīstamās vietas, sniegti arī padomi bērnam drošas vides iekārtošanai.

Video sērija

Par mājokļa iekārtošanas niansēm un bērna drošību var uzzināt, arī noskatoties videoklipus "Bērnam droša māja" un "Pārbaudīsim māju!". Abi videosižeti ir palīgs pieaugušajiem, papildinot mobilās darbnīcas un instrukcijas saturu.

Sporta spēles

Lai par traumatismu runātu izglītojošā un atraktīvā veidā, 2022. gada jūnijā un jūlijā tika rīkotas Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltītas sporta spēles bērniem.  Kopumā notika 12 pasākumi dažādās Latvijas pilsētās, kopā pulcējot gandrīz 2000 dalībnieku. Bērni piedalījās 14 dažādās aktivitātēs, kurās tika izcelts kāds konkrēts traumatisma veids un spēļu vadītāji skaidroja to cēloņus, riskus un novēršanas rīcību. Sporta spēles notiks arī 2023. gada vasarā.

Informatīvais buklets

Kampaņas ietvaros radīts arī  informatīvs buklets, kas konspektīvā veidā skaidro, kā mazināt traumatismu un sniegt pirmo palīdzību. Tas izsūtīts Latvijas slimnīcām, pediatru praksēm, sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām, krīzes un ārpusģimenes aprūpes centriem.

Kampaņa "Pārvērt pārdrošību par drošību!" notiks līdz 2023. gada augustam, savukārt visi kampaņas informatīvie materiāli pieejami Veselības ministrijas tīmekļvietnē www.esparveselibu.lv, Bērnu slimnīcas tīmekļvietnē www.bkus.lv un www.veselapasaule.lv. Kampaņas aktualitātes atspoguļotas arī sociālajos tīklos:

https://www.facebook.com/VeselibasMinistrija

https://www.facebook.com/bernuslimnica

Kampaņa tapusi pēc Veselības ministrijas, Bērnu slimnīcas un Slimību profilakses un kontroles centra iniciatīvas un tiek īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" (identifikācijas Nr. 9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.