Veikti skolu iekštelpu gaisa kvalitātes mērījumi

Jaunais mācību gads ir sācies, un pēc vasaras brīvlaika, kas pavadīts svaigā gaisā, bērni un jaunieši visbiežāk spiesti ilgstoši uzturēties telpās. Nereti gan skolēni, gan skolotāji sūdzas par to, ka mācību stundās jūtas miegaini, nespēj koncentrēties un sekot līdzi klasē notiekošajam.

Pirms sākt satraukties par miegainību dienas laikā kā nopietnu saslimšanu priekšvēstnesi, Veselības inspekcija aicina pārliecinieties, vai telpas tiek atbilstoši vēdinātas. Nepietiekamas ventilācijas rezultātā telpās uzkrājas ogļskābā gāze, bet paaugstināts oglekļa dioksīda (CO2) līmenis var ietekmēt fizisko un emocionāli psiholoģisko labsajūtu.

2019./2020. mācību gadā Veselības inspekcija turpinās izvērtēt Latvijas vispārizglītojošo mācību iestāžu vides kvalitātes svarīgu rādītāju – iekštelpu CO2 koncentrāciju. 2019. gada 30. septembrī Veselības inspekcija kā Veselības ministrijas sadarbības partneris ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumi” ietvaros uzsāks “Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījuma” 3. posmu. Līdz apkures sezonas beigām paredzēts apsekot 21 skolu atbilstoši izglītības iestāžu atlasei, kas aptver visus  Latvijas plānošanas reģionus un apdzīvotās vietas tipus.

Laika posmā no 2017. gada oktobra līdz 2019. gada martam pētnieki apsekoja 41 skolu, veicot iekštelpu gaisa kvalitātes mērījumus 118 mācību telpās. Iegūtie ventilācijas intensitātes rezultāti vērtējami kā labi – 14 (12 %); viduvēji – 67 (57 %); slikti – 37 (31 %) kabinetos. Izvērtējot vidējās CO2 koncentrācijas iespējamo ietekmi uz skolēnu un skolotāju veselību, secināts, ka iekštelpu gaisa kvalitāte ir laba – 9 (8 %); viduvēja – 81 (68 %); slikta – 28 (24 %) mācību telpās.

Vairāk par Veselības inspekcijas īstenotā pētījuma rezultātiem, to analīzi, secinājumiem un ieteikumiem iekštelpu gaisa kvalitātes uzlabošanai iespējams uzzināt pētījuma starpziņojumā.

Pētījumu plānots turpināt līdz 2022. gada decembrim, kopumā apsekojot 109 skolas.

Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu un CO2 līmeņa pazemināšanos iekštelpu gaisā, ieteicams:

  • vēdināt klases telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
  • atvērt vēdināšanai paredzētos logus pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
  • nodrošināt un sekot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu;
  • vēdināt gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
  • ierīkot renovētajās skolas telpās atbilstoša inženiertehniskā risinājuma mehānisko ventilāciju.