Veselības ministrija kļūst par ZZ Čempionāta partneri

Attēls no ZZČ 2019

Lai bērni un jaunieši aizraujošā veidā kopā apgūtu mūsdienīgas prasmes un zināšanas par savu psihisko un fizisko veselību, kā arī atkarību profilaksi, Veselības ministrija kļuvusi par partneri lielākajam 12 līdz 18 gadus veco jauniešu pasākumam Latvijā – “ZZ Čempionātam” (ZZČ). Lai arī šogad epidemioloģiskās situācijas un Covid-19 izplatības ierobežojumu dēļ pasākuma finālposms tika atcelts, ir izveidots jauns projekts “ZZ Čempionāta Rudens klašu dienas”, kuram reģistrējušās 328 klases ar 3779 skolēniem no visas Latvijas.

ZZČ Klašu diena 2020 ir  saliedējošs pasākums, kurā pieredzējušu mentoru vadībā skolēni piedalīsies dažādās aizraujošās nodarbībās un iejutīsies dažādās lomās un situācijās, attīstot empātiju, komunikācijas prasmes, savstarpēju cieņu un uzticēšanos, emociju atpazīšanu un prasmi pieredzēto noformulēt. 

“Tieši šādi klātienes labi kopā pavadīta laika pasākumi bērniem un pusaudžiem ir ārkārtīgi svarīgi, jo šajā vecumā socializēšanās ir nozīmīgs veselīgas personības attīstības priekšnosacījums. Covid-19 ierobežojumi, kas pavasarī neļāva doties uz skolu un satikt vienaudžus, jauniešiem bija liels izaicinājums. Es priecājos, ka varam atbalstīt vienu no klātienes socializēšanās pasākumiem ar pievienoto izglītojošo un jaunu prasmju apguves vērtību,” saka Veselības ministre Ilze Viņķele.

ZZČ Klašu dienas norisināsies no 17. septembra līdz 1. oktobrim gan Rīgā, gan Latvijas reģionos. Galvenie ZZČ Klases dienas 2020 mērķi ir, strādājot komandā, iepazīt un ieraudzīt gan sevi, gan klases biedrus no citādiem skatu punktiem, iemācīties sadarboties un atpazīt savas emocijas, pārvarēt stresu un iemācīties reaģēt uz grūtībām, apgūt konfliktu risināšanas prasmes, kā arī aizraujoši aizvadīt dienu, iegūstot jaunu kopā būšanas pieredzi ar vienaudžiem.

Par ZZČ Klašu dienas mentoriem ir izraudzīti seši  speciālisti ar pieredzi jauniešu komandas gara veidošanā un attīstīšanā, emocionālās inteliģences un personiskās izaugsmes vadīšanā, līderības prasmju programmu veidošanā un vadīšanā, bērnu un jauniešu nometņu programmu veidošanā, tūrisma maršrutu attīstīšanā, dzīvošanā un izdzīvošanā dabā. Veselības ministrija atbalsta uzdevumus, kas veidoti ar uzsvaru uz atkarību un atkarību izraisošo vielu lietošanas novēršanas izglītojošo darbu, mentālo veselību, veselīga dzīvesveida un fizisko aktivitāšu nozīmes pieredzēšanu. 

Četrpadsmit gadu laikā “ZZ Čempionāts”, kuru rīko mobilo sakaru operators “Tele2”, ir kļuvis par lielāko bērnu un jauniešu pasākumu Latvijā, kuram līdzīgu grūti atrast nedz Baltijā, nedz citur Eiropā. Čempionāts katru sezonu ir spējis pulcēt vairāk nekā 30 tūkstošus bērnu, iesaistot tos pusgadu ilgā notikumā un pārbaudot klašu saliedētību visdažādākajos uzdevumos.

Veselības ministrijas sadarbība ar ZZČ tiek īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" (identifikācijas numurs 9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.