Veselības ministrija piedāvā mācību filmu skolēniem par seksuālo un reproduktīvo veselību

Veselības ministrija kopā ar ekspertiem ir izstrādājusi mācību filmu 5. -12. klašu skolēniem par seksuālo un reproduktīvo veselību. Filma ietver svarīgākos jautājumus, kas nodarbina meitenes un zēnus dzimumnobriešanas posmā, tajā skaitā, jautājumus par fizioloģiskajām pārmaiņām ķermenī un pirmajām dzimumattiecībām.

Seksuālās un reproduktīvās veselības pamats tiek ielikts jau bērnībā un agrīnā pusaudžu vecumā. Jauniešu izpratni par seksuāli reproduktīvo veselību nosacīti veido divas kategorijas: zināšanas par dzimumorgānu anatomiju un dzimumdzīves fizioloģiju un psihoemocionālā izpratne par dzimumattiecībām. Svarīgas ir abas kategorijas, tāpēc filmā iekļauti gan fizioloģiskie, gan psihoemocionālie aspekti. Tāpat uzsvērts tas, kā pusaudži jūtas, kamēr notiek pārmaiņas ķermenī, sniegts iedrošinājums un empātiski padomi.

Mācību filmai ir trīs epizodes. Pirmā epizode “Kļūstam par sievietēm” paredzēta 5.-7.klašu izglītojamiem. Tajā runāts par svarīgo meitenēm 11-13 gadu vecumā – menstruāciju sākšanos un ar to saistītajām hormonālajām izmaiņām. Otrajā epizodē “Kļūstam par vīriešiem”, kura paredzēta 5.-7. klašu izglītojamiem, akcentētas izmaiņas, ko piedzīvo zēni 11-13 gadu vecumā, tajā skaitā, jautājumi par dzimumorgānu anatomiju. Trešā epizode “Veidojam attiecības”, kura paredzēta 8.-12. klašu izglītojamiem, pievēršas ķermeņa izpētīšanai, pirmajām dzimumattiecībām, kontracepcijas nozīmei, kā arī drošam seksam un iemesliem, kāpēc svarīgi izvairīties no seksuāli transmisīvajām infekcijām.

Katras epizodes beigās iekļauti diskusijas jautājumi. Tāpat pieejams arī metodiskais materiāls, kas ietver situācijas aprakstu, filmas satura izklāstu un ieteikumus, kā strādāt ar filmu.

Filmai ir pievienoti subtitri un izstrādāta arī filmas versija ar surdotulkojumu un filmas audio versija.

Lai noskaidrotu, vai filmas saturs atbilst skolēnu vajadzībām un interesēm, pēc izstrādes tā tika pilotēta skolēniem no dažādiem Latvijas reģioniem. Viņi filmu atzina par vērtīgu un ieteiktu to noskatīties arī citiem.

Filma pieejama šeit.

Filma ar subtitriem un surdotulkojumu pieejama šeit.

Filmas audioversija pieejama šeit.

Metodiskais materiāls pieejams šeit.

Filma tapusi pēc Veselības ministrijas iniciatīvas  Eiropas Sociālā fonda projekta  "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" (identifikācijas Nr. 9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.