Izstrādātas vadlīnijas un rekomendācijas ņirgāšanās izplatības mazināšanai izglītības vidē

Ņirgāšanās ir izplatīts vardarbības veids izglītības vidē, ar ko bērni un pusaudži var saskarties jebkurā izglītības posmā. Lai mazinātu ņirgāšanās izplatību izglītības vidē, ir izstrādātas vadlīnijas pedagogiem un izglītības iestāžu atbalsta personālam, kā arī rekomendācijas vecākiem.  

Viens no emocionālās vardarbības veidiem, kas spēj ietekmēt bērnu un pusaudžu psihi un atstāt tālejošas sekas veselīgai attīstībai, ir ņirgāšanās jeb bulings izglītības vidē. Lai mazinātu ņirgāšanās izplatību izglītības vidē, pēc Veselības ministrijas pasūtījuma SIA "Nordic Group" sadarbībā ar jomas speciālistiem ir izstrādājis vadlīnijas divām vecuma grupām: 1) pirmsskolas un sākumskolas vecuma grupai un 2) pamatskolas un vidusskolas, t.sk. profesionālās izglītības iestādes vecuma grupai.  

Vadlīnijas prioritāri ir paredzētas izglītības iestāžu vadītājiem, pedagogiem un atbalsta personālam, kā arī izglītības iestāžu dibinātājiem, pašvaldību atbalsta institūcijām un citu atbildīgo iestāžu darbiniekiem. Tajās iekļauta teorētiskā informācija par ņirgāšanos, tās veidiem, izpausmēm un sekām, kā arī informācija un metodiskie norādījumi par ņirgāšanās profilaksi izglītības iestādē un novēršanu trīs līmeņos. Vadlīnijas ir balstītas uz citu valstu pieredzi, pieejamajiem pētījumiem un ņirgāšanās apkarošanas programmām. To saturs ir piemērots Latvijas izglītības videi un ir pielāgots izglītības iestādēm, kurās apgūst speciālās izglītības programmas. 

Vienlaikus, lai pilnveidot vecāku, likumisko pārstāvju, audžuvecāku un citu audzināšanā iesaistīto personu zināšanas un prasmes par ņirgāšanos izglītības vidē, izstrādātas rekomendācijas "Kā pasargāt bērnu no ņirgāšanās". Rekomendācijas paredzētas visiem bērna vecumposmiem un ir veidotas saskaņā ar izstrādātajām vadlīnijām. 

  • Vadlīnijas pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādēm pieejamas šeit
  • Vadlīnijas pamatskolas un vidusskolas izglītības iestādēm pieejamas šeit
  • Rekomendācijas vecākiem pieejamas šeit

Vadlīnijas un rekomendācijas izstrādātas Veselības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" (identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.