Veselības ministrija piedalīsies sarunu festivālā LAMPA ar mentālajai veselībai veltītu programmu

Veselības ministrija (VM) kopā ar Pusaudžu resursu centru (PRC) izveidojusi mentālajai veselībai veltītu aktivitāšu telti "Viss ir Norm.a", ar kuru piedalīsies šīs vasaras sarunu festivālā LAMPA – Cēsīs, 1. un 2. jūlijā. Festivāla dalībniekiem būs iespēja klātienē vērot sešas diskusijas par mentālās veselības jomu, kā arī iegūt praktiskas zināšanas, kā stiprināt savu mentālo veselību.

"Noturīga un prasmīgi pārvaldīta mentālā veselība ir viens no cilvēka labklājības stūrakmeņiem. Tā dod iespēju veselīgi funkcionēt, iesaistīties ģimenē un sabiedrībā. Taču, lai to attīstītu, mums jāstrādā ar izaicinājumiem, kurus bieži izvairāmies uzlūkot, cerot, ka tie atrisināsies paši par sevi. Mēs izvairāmies runāt par neērto – par to, ka cilvēki reizēm kaut ko nevar, negrib, jūtas emocionāli izsīkuši, noraida vai ignorē citādo. LAMPA ir īstā vieta, kur par to sarunāties, tāpēc esam sagatavojuši praktisku un izzinošu aktivitāšu un sarunu programmu," stāsta veselības ministrs Daniels Pavļuts.

Uz sarunu festivāla LAMPA "Viss ir norm.a" skatuves divu dienu garumā būs klausāmas sešas diskusijas, kurās dažādu jomu speciālisti sarunāsies par tēmām, kas saistītas ar mentālo veselību: par motivāciju, bailēm un noraidījumu pret citādo, mentālās veselības sarežģījumu cēloņiem, cieņpilnu komunikāciju un par to, vai un kā runāt ar jauniešiem par seksuālām attiecībām un narkotikām. Uz šīs skatuves tiksies arī mentālās veselības eksperti, kuri prezentēs šī brīža "karstākās" nozares aktualitātes.

Līdztekus sarunām "Viss ir norm.a" teltī būs iespēja noskatīties video par to, kā mazināt nomāktību, trauksmi un paniku, kā arī iegūt praktiskas zināšanas par progresīvo muskuļu relaksāciju, par diafragmālo elpošanu un apzinātības prasmju trenēšanu. Turpat varēs saņemt arī īsas ekspreskonsultācijas no psihiskās veselības speciālistiem un piedalīties interaktīvās grupu nodarbībās.

Mentālās veselības aktivitāšu telts "Viss ir norm.a" programma sarunu festivālā LAMPA:

Piektdiena, 1. jūlijs

13.00 - 14.00 Praktiska nodarbība "Mākslas terapija" Vada: Ieva Rasa

14.00 - 15.00 Praktiska nodarbība "Mākslas terapija" Vada: Ieva Rasa

17.00 - 18.30 Diskusija "No kurienes problēmām aug kājas?" Piedalās: Anete Masaļska, Ļevs Poluņins, Elīna Bārtule, vada: Elza Strazdiņa

20.00 - 21.30 Atklāta saruna "Kāpēc no atšķirīgā ir tik bail, ka varam kļūt nežēlīgi?” Piedalās: Līga Bērziņa, Ņikita Bezborodovs

Sestdiena, 2. jūlijs

12.00 - 13.30 Gadījumu analīze "Mainīties ir jāgrib. Bet ko darīt, ja negribas?" Piedalās: Santa Dreimane, Linda Daniela, Ronalds Cinks, Sanita Jakuševa, vada: Elīna Geida

13.30 - 14.30 Praktiska nodarbība "Mākslas terapija" Vada: Ieva Rasa

15.00 - 16.30 Ekspertu viedokļu prezentācijas "Mentālās veselības karstākās ziņas no zinātnes un prakses telpas Latvijā" Piedalās: Edmunds Vanags, Anda Ķīvīte-Urtāne, Baiba Martinsone, Ieva Bite, Ņikita Bezborodovs, vada: Elīna Geida

17.00 - 18.30 Diskusija "Nemuldi te, negribu klausīties!" Piedalās: Ivars Austers, Daniels Pavļuts, Romija Krēziņa, Laima Geikina, vada: Elīna Geida

19.00 - 20.30 Diskusija "Kā forši mīlēties un gudrāk (ne)lietot narkotikas?" Piedalās: Ieva Stokenberga, Linards Rozentāls, Manuels Fernandezs, Marta Krivade, vada: Elīna Geida

1. un 2. jūlijā - vieta "Palīdzi sev!"

Praktiskas iemaņas pašpalīdzības tehnikās, ekspresintervijas ar psihologiem un mentālās veselības mentoriem: abu dienu garumā starp nodarbībām un diskusijām uz lielās skatuves.

Plašāku informāciju par teltī "Viss ir norm.a" plānotajām aktivitātēm, diskusiju aprakstiem un dalībniekiem, var uzzināt sarunu festivāla LAMPA tīmekļvietnē. Turpat arī praktiski padomi festivāla apmeklētājiem.

2020. gadā VM īstenoja kampaņu "Viss ir norm.a". Kampaņas ietvaros tika izveidoti un publicēti cilvēku reāli stāsti par psihiskās veselības sarežģījumiem: depresiju, nesuicidālu paškaitējumu, narkotiku atkarību u.c.

Kampaņa, kā arī dalība festivālos, tiek īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompleksi veselības vecināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.

Kampaņa