Veselības ministrija piedāvā izglītojošu filmu vecākiem par efektīvu komunikāciju ar bērniem un pusaudžiem

Veselības ministrija (VM) kopā ar ekspertiem ir izstrādājusi izglītojošu filmu vecākiem par bērna un pusaudža psiholoģisko attīstību un efektīvu komunikāciju ar bērniem un pusaudžiem psihiskās veselības veicināšanai.

Bērna psihiskā veselība un psihoemocionālā labklājība lielā mērā ir atkarīga no tā, cik bieži un kādā veidā vecāki ir spējīgi veidot emocionāli piesātinātu komunikāciju un “mijiedarboties” ar savu bērnu. Būtiska ir ne tikai bērna nodrošināšana ar pamatvajadzībām, bet arī vecāka spēja sniegt savam bērnam pilnvērtīgu emocionālo atbalstu dažādās dzīves situācijās. Cieša un emocionāli piesātināta vecāka un bērna komunikācija rada drošības izjūtu, kas sekmē bērna attīstību. Komunikācija ar pieaugušo bērnam ir svarīga visos vecuma posmos – gan pirmajos gados, apgūstot pasauli, gan vēlāk, kļūstot patstāvīgam un pieaugot. Speciālisti norāda, ka bez ciešām vecāku un bērna emocionālajām attiecībām bērna pāreja pieaugušā dzīvē ir apgrūtināta.

Izglītojošajai filmai ir piecas epizodes. Pirmā epizode “Pirmie neironu savienojumi” veltīta komunikācijai ar bērnu no dzimšanas līdz 2 gadu vecumam, kad īpaši svarīga ir nedalīta vecāku uzmanība bērnam. Vecākiem jāiemācās sadarboties, izprast un vadīt savas emocijas jaunajā dzīves situācijā. Otrajā epizodē “Rotaļa ir dzīve” akcentēta rotaļāšanās nozīme bērniem vecumā no 2 līdz 6 gadiem.  Par komunikāciju ar bērniem sākumskolas vecumā vēsta trešā epizode “Sprīdītis”. Šajā vecumposmā aktuālas bažas, kas pārņem vecākus un bērnu, kad viņš sāk skolas gaitas un vēlas kļūt patstāvīgāks. Ceturtā epizode “Pieaugšana” veltīta komunikācijai ar bērnu pamatskolas vecumā – par to, kā notiek atdalīšanās no vecākiem un par pubertātes laika pārmaiņām ķermenī un psihē. Mācību filmas piektajā epizodē “Gandrīz pieaudzis” – par komunikācijā ar bērnu vidusskolas vecumā, kad aktuālas ir gan pirmās romantiskās jūtas, gan karjeras izvēle.

Katras epizodes beigās iekļauti diskusiju jautājumi vecākiem. Tāpat pieejams arī metodiskais materiāls, kas ietver situācijas aprakstu, ieteikumus komunikācijai ar bērniem dažādos vecumposmos un filmas satura izklāstu.

Filmai ir pievienoti subtitri un izstrādāta arī filmas versija ar surdotulkojumu un filmas audio versija.

Lai noskaidrotu, vai filmas saturs vecāku vajadzībām un interesēm, pēc izstrādes tā tika pilotēta vecākiem no dažādiem Latvijas reģioniem. Viņi filmu atzina par vērtīgu un ieteiktu to noskatīties arī citiem.

Filma pieejama šeit.

Filma ar surdotulkojumu pieejama šeit.

Filmas audioversija pieejama šeit.

Atbalsta materiāls pieejams šeit.

Filma tapusi pēc Veselības ministrijas iniciatīvas  Eiropas Sociālā fonda projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" (identifikācijas Nr. 9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.